Juara Harapan 2 Lompat Jauh PI

Juara Harapan 2 Lompat Jauh PI : Ananda Eka Baktinusawan